Lägg Ny Patiens Tillbaka till Patienser
Lika Barn
Leta upp och para ihop de som har samma valör, av de kort som ligger med framsidan upp, tex två tior, två äss eller två knektar. Tryck på ett kort för att välja det. Om du nu trycker på ett annat kort med samma valör så plockas det valda paret bort och de två underliggande korten vänds. Om du lyckas para ihop alla korten så har patiensen gått ut!