Tetris

Pil vänster = Flytta vänster
Pil höger = Flytta höger
Pil ned = Öka fallhastighet
eller [X] = Rotera medsols
[Z] Rotera motsols
[P] Pausa/fortsätt spelet
[Q] Avsluta spelet
Tillbaka till Spel
© 2019 Christian