Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play Tetris.

Tetris

Pil vänster = Flytta vänster
Pil höger = Flytta höger
Pil ned = Öka fallhastighet
eller [X] = Rotera medsols
[Z] Rotera motsols
[P] Pausa/fortsätt spelet
[Q] Avsluta spelet

 

Tillbaka