Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play Space Invaders.

Pil vänster = Flytta vänster
Pil höger = Flytta höger
Mellanslag = Skjut
[P] Pausa/fortsätt spelet
[Q] Avsluta spelet

 

Tillbaka