Tetris

Pil vänster = Flytta vänster
Pil höger = Flytta höger
Mellanslag = Skjut
[P] Pausa/fortsätt spelet
[Q] Avsluta spelet
Tillbaka till Spel
© 2019 Christian