Beskrivning av stegvänner
  • Stegvänner finns för att du ska kunna jämföra dina steg med dina vänner och bekanta. Stegvänner har inget med stegtävlingar att göra utan är två helt skilda funktioner.
  • Du går in under menyvalet "Stegvänner" för att skicka förfrågan, besvara förfrågningar och för all övrig hantering av dina stegvänner.
  • Den person du vill bli stegvän med behöver inte vara medlem i ViktSteg för att du ska kunna skicka en förfrågan.
  • För att se en av dina stegvänner så trycker du på hans/hennes namn.
  • Du kan även se dina stegvänner genom att gå in i stegdagbokens vecko-, månads- eller års-vy och trycka på stegvännen i menyn till höger.
  • Diagrammen i respektive vy visar dubbla staplar. I den ena visas dina steg och i den andra visas din stegväns steg.
  • Till höger visas din stegväns sammanfattning samt en lista med antalet steg för varje dag eller månad.
  • Din stegväns minnesanteckningar syns då du håller markören över antalet steg för en dag.