Vara med i en stegtävling
 • Du accepterar att gå med i en stegtävling som du blivit inbjuden till under menyvalet "Stegtävlingar".
 • Du kan vara med i hur många stegtävlingar du vill.
 • Dina steg som du registrerar i din stegdagbok kommer automatiskt med i alla stegtävlingar du deltar i.
 • Du kan när som helst välja att gå ur stegtävlingen.
 • För att komma till stegtävlingen så trycker du på stegtävlingens namn/beskrivning.
 • Du kan även se ställningen i stegtävlingen genom att gå in i stegdagbokens vecko-, månads- eller års-vy och trycka på stegtävlingen i menyn till höger.
 • Diagrammen i respektive vy visar dubbla staplar. I den ena visas dina steg och i den andra visas medelvärdet för samtliga deltagare.
 • Om du trycker på stegtävlingens namn/beskrivning så kommer du till stegtävlingens länk (om det finns någon).
 • Till vänster visas en sammanfattning samt en lista med toppnoteringar.
 • Till höger visas stegtävlingens topplistor. Pilarna till vänster i listan visar om din placering ökat, minskat eller är oförändrad sedan i förrgår.
 • Om du håller markören över placeringssiffran visas hur många steg du behöver för att klättra en placering.
 • Om du håller markören över antalet steg visas för vilket datum senaste registrering gjordes, hur många steg samt eventuell minnesanteckning.
 • Om du håller markören över deltagarens namn ser du vilket lag deltagaren är med i.
 • Du kan trycka på deltagarens namn för att skicka en förfrågan om att bli stegvän.
 • Övriga stegdagboksfunktioner hittar du under stegdagbok i menyn.