Beskrivning av din stegdagbok
 • Som medlem får du en egen privat stegdagbok.
 • Du kan registrera totalt antalet steg för varje dag.
 • Du kan ändra antalet steg när du vill och för vilken dag du vill.
 • Du kan valfritt ange en minnesanteckning för varje dag.
 • Du kan omvandla aktivitet till steg genom att ange antalet steg, välja aktivitet och därefter trycka på "Omvandla".
 • Du kan se din stegdagbok i vecko-, månads- eller års-vy.
 • Varje vy innehåller ett diagram som visar antalet steg för varje dag eller månad.
 • Varje vy innehåller en sammanfattning som anger antalet steg, max, min samt medel för vald period.
 • Varje vy innehåller en lista med antalet steg för varje dag eller månad.
 • Din minnesanteckning syns då du håller markören över antalet steg för en dag.
 • Du kan bläddra framåt eller bakåt för visning av föregående eller nästa vecka, månad eller år.
 • Diagrammet har en flexibel skala som ändrar sig beroende på hur många steg du gått (så att dina staplar inte hamnar utanför diagrammet).
 • Det exakta antalet steg visas då du håller markören över en stapel.