Sudoku

Sudoku

Sudoku, ibland kallat Su Doku, är ett pussel som går ut på att man ska placera ut siffror i ett rutmönster. Det klassiska, ursprungliga rutmönstret består av 3 × 3 rutor (”lådor”) som i sin tur består av 3 × 3 rutor. Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje rad, kolumn och låda på 3 × 3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång.

Ett Sudoku har minst 17 siffror utplacerade från början, och för att den ska anses som äkta får den bara ha en lösning. Sudokut uppfanns i USA i slutet av 1970-talet, men blev först populär i Japan, där den också fick sitt namn, som betyder ensam siffra. Den fick en ny blomstringsperiod i Storbritannien 2005; till stor del med hjälp av nya zeeländaren Wayne Gould som konstruerade ett datorprogram som snabbt genererar nya pussel.

Ett lättare Sudoku
Copyright © 2015 Christian Persson