Sorry, you will need the <a href="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer/" target="_blank">Flash Player</a> to play Space Invaders.

Pil vänster = Flytta vänster
Pil höger = Flytta höger
Mellanslag = Skjut
[P]Pausa/fortsätt spelet
[Q]Avsluta spelet

 

Besökare:

Tillbaka